Chirurgie je pro mnoho lékařek skleněným stropem

2 weeks ago

Charakter povolání lékaře se mění. Zatímco v minulosti se kladl důraz na um šikovných chirurgů a akutní péči, v současnosti se přesouváme k péči preventivní a následné, s čímž se pojí také narůstající podíl žen v lékařství. I přes vyšší počty absolventek si ale řada z nich na kariéru v chirurgii stále netroufá. Na konferenci 3. lékařské fakulty UK Vzdělávání v medicíně hovořila o tématu žen ve zdravotnictví proděkanka pro studium Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Eva Klásková.

Narůstající podíl žen v lékařství podle proděkanky ve skutečnosti reflektuje změny ve struktuře poskytované zdravotní péče, nikoliv změnu prestiže samotného povolání. Fenomén ženy v poskytování zdravotní péče přitom nepředstavuje nic nového. Stačí si vzpomenout na obory, jako je porodnictví nebo anesteziologie, kde hrálo hlavní roli výhradně něžné pohlaví.

„Excesivně nastupují méně invazivní a neinvazivní postupy při léčbě pacientů. Žena už může bez problému operovat pacienta pomocí laparoskopie či robotické chirurgie,“ uvádí Klásková a dodává, že stárnoucí populace se pomalu přesouvá do ambulantní sféry, kde působí také více žen.

I přes obrovské technologické pokroky, a tudíž i nové pracovní příležitosti, jsou některé lékařské obory stále brány jako jednoznačně maskulinní, tj. obory chirurgické a kardiologické, a typicky femininní, kde je naopak převaha žen v pediatrii, všeobecném lékařství, gynekologii a porodnictví.

„Dívky už se nebojí na medicínu přihlásit. Přetrvává ale autocenzura při volbě oboru. Ženy se často bojí dělat kariéru v chirurgii, protože je stále brána jako typicky mužský obor. Pro ženy se tak často stává skleněným stropem,“ upozorňuje na sociální bariéru Klásková.

V medicíně proto nepředstavuje problém feminizace, protože existují nástroje ve formě zkrácených úvazků a vstřícný systém vzdělávání. Podle proděkanky je třeba zaměřit se hlavně na reorganizaci pracovního režimu. „Nestigmatizujme ženy, protože zbytečně stigmatizujeme medicínu. Pracujme na kultivaci systému a věnujme pozornost veškerému zdravotnickému personálu,“ uvádí dále.

Na větší zastoupení žen v lékařství má podle proděkanky nesporně vliv také lepší ekonomická situace ve společnosti, kdy stále narůstá dostupnost vzdělání. Poslední průzkum 3. lékařské fakulty UK nicméně poukázal na to, že medicínu studují hlavně lidé z lépe situovaných rodin (psali jsme zde).

Otevřít článek