EMA obdržela žádost o registraci regdanvimabu pro léčbu covid-19

3 weeks ago
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) obdržela žádost o registraci monoklonální protilátky regdanvimab k léčbě dospělých pacientů s onemocněním covid-19, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a kteří jsou ve zvýšeném riziku závažného průběhu covid-19. Žadatelem je  společnost Celltrion Healthcare Hungary Kft.
Otevřít článek