Eradikace dětské přenosné obrny v roce 2019

4 years ago

object

Dne 24.10.2019 bude provedena deklarace o eradikaci dětské přenosné obrny (polio-eradikace). Světová zdravotnická organizace vyhlásí vymýcení jednoho ze tří sérotypů dětské přenosné obrny. Sérotyp 3 se od roku 2012 nevyskytl nikde na světě, a proto Celosvětová komise v předstihu oznámila, že tento virus byl celosvětově vymýcen.

Celá událost bude přenášena také na internetu: ZDE

Otevřít článek