EU dá stamiliony na lékovou infrastrukturu v Africe

2 weeks ago

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) získala od Evropské komise významný grant ve výši deseti milionů eur (asi 250 milionů korun), jehož cílem je posílit infrastrukturu zdravotní péče v Africe. Grant je určen na posílení regulačních systémů na národní i regionální úrovni v Africe, přičemž hlavní důraz je kladen na zřízení Africké agentury pro léčivé přípravky (AMA) ve spolupráci s různými africkými, evropskými a mezinárodními zúčastněnými stranami.

Dohoda uzavřená mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro mezinárodní partnerství a agenturou EMA představuje oficiální zahájení tohoto ambiciózního projektu. AMA, která je plánována jako specializovaná agentura pod Africkou unií (AU), si klade za cíl zlepšit spravedlivý přístup k vysoce kvalitním, bezpečným a účinným léčivým přípravkům na celém kontinentu.

Vzhledem k tomu, že smlouvu AMA již ratifikovalo 27 zemí a očekává se, že v nadcházejících měsících budou následovat další, znamená tato iniciativa zásadní krok vpřed při harmonizaci regulačních rámců a usnadnění spolupráce mezi africkými zeměmi a regiony. EMA věří, že vytvoření africké agentury pro léčiva představuje jedinečnou příležitost, jak zefektivnit dohled nad základními léčivy a jejich regulaci na kontinentální úrovni.

„Bude vzrušující sledovat, jak AMA vytváří svůj vlastní regulační model a postupy pro zvýšení dostupnosti bezpečných a cenově dostupných léků v Africe. EMA bude tuto cestu podporovat sdílením našich poznatků a zkušeností získaných při společné práci v rámci sítě tisíců odborníků z celé Evropy,“ vyjádřila se k věci výkonná ředitelka EMA Emer Cooková.

Peníze i školicí programy

Se sdílením osvědčených postupů a usnadněním účinné regulace léčiv je africké agentuře připravena pomoci Evropská síť pro regulaci léčiv (EMRN). Očekává se, že spojením zdrojů a koordinací úsilí oba subjekty udrží vysoce kvalitní standardy a zároveň minimalizují administrativní zátěž, což má v konečném důsledku urychlit dodávky důležitých léčivých přípravků pacientům v celé Africe.

Závazek agentury EMA přesahuje rámec pouhé finanční podpory, neboť se také zavazuje mobilizovat odborníky, kteří pomohou při vytváření řídící struktury a vědeckých procesů AMA. Kromě toho bude EMA poskytovat komplexní školicí programy zaměřené na posílení vědeckých a regulačních znalostí afrických regulačních orgánů.

Tato iniciativa spadá do širšího programu „Team Europe“, který se zaměřuje na posílení výrobních kapacit a zlepšení přístupu k vakcínám, lékům a zdravotnickým technologiím v Africe. Iniciativa, která byla zahájena v květnu 2021, získala značnou dynamiku a celkově bylo mobilizováno již 1,3 miliardy eur, včetně přibližně 135 milionů eur vyčleněných na úsilí o posílení regulace. Nejen EMA věří, že grant od Evropské komise představuje významný krok směrem k podpoře udržitelné infrastruktury zdravotní péče v Africe. „Toto partnerství znamená nejen společný závazek, ale také urychluje cestu AMA k tomu, aby se stala majákem pro efektivitu regulace a pokrok ve zdravotnictví v Africe,“ uvedla vedoucí iniciativy Africká harmonizace regulace léčiv (AMRH) Chimwemwe Chamdimbaová.

Otevřít článek