Foltýn nastupuje do funkce ředitele NCEZ

3 weeks ago

Od dnešního dne nastupuje do funkce ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ) Petr Foltýn, který svoji agendu náměstka ředitele pro IT ve Fakultní nemocnici Ostrava musí na nějaký čas přenechat jiným. O tom, jaké jsou jeho vize v nové funkci, promluvil pro Zdravotnický deník.

Jak dlouho už působíte na ministerstvu zdravotnictví?

Jako konzultant jsem na ministerstvu již od konce loňského roku. Jak jsem ale avizoval, z důvodu rozsáhlých příprav a následné realizace projektů elektronizace bude moje spolupráce s ministerstvem aktuálně hlubší. Proto od února letošního roku zaštiťuji v rámci ministerstva agendy IT a související elektronizace.

Co je vaším úkolem?

Primárně zajistit přípravy a průběh všech netrpělivě očekávaných projektů elektronizace resortu. Samozřejmě ve spolupráci s kolegy z nemocnic a potom zejména se smluvními partnery, kteří budou pro ministerstvo veškeré projekty postupně realizovat. Po dohodě a z pověření ministerstva budu také zasahovat i do dalších agend, které souvisejí s IT v rámci i mimo MZ tak, aby byla pro rozvoj digitalizace na straně ministerstva důstojná odborná a metodická podpora.

Jaké máte nyní jako ředitel NCEZ vize a cíle? Kdy je chcete realizovat?

Cílem je vytvoření odborného a projektového zázemí, které zajistí realizaci centrálních projektů a do budoucna také zabezpečí následnou podporu a další rozvoj všech komponent elektronizace.

Klíčovým termínem je konec roku 2025 a návazně 2026, kdy bychom měli být schopni prezentovat postupně funkční řešení a přinést tak poskytovatelům péče i pacientům již reálné produkty. Tímto termínem je limitováno také financování, které je realizováno ze zdrojů EU v rámci dotačního programu Národního plánu obnovy.

Kolik máte kolem sebe zaměstnanců?

Tým, který je využitelný pro zajištění realizace projektů, se aktuálně skládá z přibližně 20 osob. Další IT zaměstnanci jsou potom dedikováni na zabezpečení IT služeb v rámci ministerstva.

Otevřít článek