Havrda: Zkrácení hospitalizací zpřístupní akutní lůžka

2 weeks ago

Nezbytná část hospitalizace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady trvá v průměru čtyři a půl dne. Tolik času je zapotřebí k tomu, aby lékaři vyřešili medicínský problém. Pacienti ale v nemocnici zpravidla zůstávají delší dobu, než je nezbytně nutné k vyléčení, a to hlavně z důvodu vlastní nesoběstačnosti. Na konferenci Prague International Health Summit na to poukázal primář Interní kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Havrda. Je proto podle něj třeba hledat cesty ke zvýšení dostupnosti alternativních forem péče.

O efektivitě nemocničních lůžek se spekuluje už delší dobu. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je jedním z těch zařízení, které poskytuje především péči akutní, a často se tak dostává do situace, kdy volná lůžka chybí. Práce týmu se tak musí rozdělit mezi nově příchozí pacienty a ty, kteří potřebují okamžitou pomoc. „Často to vede k tomu, že plánované výkony se musí zrušit, nebo se vytvářejí improvizované přistýlky. Nedostek nemocničních lůžek má velmi nepříjemné důsledky a práce se tím jen zpomaluje. Podle našich zaměstnanců může za takovou situaci neschopné vedení,“ popsal napětí na přeplněném urgentním příjmu FNKV Martin Havrda, který byl jedním z vystupujících na letošním konferenci Prague International Health Summit, jejíž hlavním tématem byla návaznost péče.

„Zásadní je podpora pacienta při jeho propuštění domů, aby se zvýšil podíl těch, pro které nemusíme hledat ústavní péči. Takový pacient by doma po nějakou dobu dostával vysokou sociální podporu, aby se dostal do stavu jako před svým akutním onemocněním,“ nastínil Havrda během své přednášky možnost, jak by se mohla zvýšit efektivita využívání nemocničních lůžek.

Na lůžka dohlíží „bed manager“

Impuls ke změně přišel ze zahraničních nemocnic, kde existuje funkce „manažera lůžek“. Ve vinohradské nemocnici začala funkci vykonávat zkušená zdravotní sestra, která je součástí urgentního příjmu, eviduje volná lůžka a rozhoduje o tom, kam si který pacient půjde lehnout. Zároveň si vede také evidenci o tom, která lůžka se chystají na uvolnění. „Bed manager pomáhá dbát na efektivitu využití hospitalizačních dnů. Zavedení této funkce zlepšilo komunikaci na oddělení, snížilo se napětí a omezila se nedostupnost lůžek,“ vyzdvihl Havrda funkčnost nové pracovní pozice na oddělení.

Vedle zavedení funkce „bed managera“ vedení nemocnice dále přemýšlí o tom, co udělat pro to, aby docházelo k dalšímu navyšování kapacity volných lůžek. Podle Havrdy by si mělo nejprve vedení nemocnice položit otázky, jaké pacienty v nemocnici hospitalizovat a proč. Na jedné straně jsou nepochybné závažné akutní stavy, který vyžadují okamžitou pomoc, na straně druhé pacienti, kteří nejsou soběstační a vyžadují další formu péče. „66 procent pacientů odesíláme domů, 10 procent do domácí péče, 8 procent do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), 5 procent do sociálních zařízení a hospiců,“ vyčíslil Havrda.

V návaznosti na zkrácení doby hospitalizace provedla nemocnice dotazníkové šetření týkající se příjmání pacientů, do kterého se zapojili pracovníci Interní, Neurologické, Chirurgické a Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV. Zatímco více než 95 procent přijetí je podle zaměstnanců medicínsky plně odůvodněných, méně než 5 procent případů by se dalo řešit jinak než akutním příjmem. Mezi takové případy spadá potřeba azylu, nesoběstačnost nebo užití návykových látek. Potenciál úspory lůžek u takových případů je však podle Havrdy i tak dost malý, protože nástroje k řešení sociálních problémů by musely být dostupné v reálném čase přímo na urgentním příjmu.

Jako jiné řešení se nabízí zvýšení dostupnosti alternativních forem péče, například podpory pacienta při jeho propuštění domů, zvýšení dostupnosti LDN, rehabilitačních a sociálních lůžek a podpora v domácím prostředí, dále pak zvýšení dostupnosti klasických i mobilních hospiců a sítě ambulantní a stacionární péče.

Otevřít článek