Míra elektronizace ve fakultních nemocnicích: rozdíly jsou značné

1 week ago

Naprostá většina tuzemských fakultních nemocnic prochází zásadním přerodem v oblasti elektronizace – buď nedávno vyměnila svůj zastaralý nemocniční informační systém za nový, nebo se na tuto nutnou změnu aktuálně připravuje. V této souvislosti se jich Zdravotnický deník zeptal i na to, jaké prvky elektronizace přesně nemocnice využívají, jaké aplikace slouží jejich zdravotníkům a pacientům a jak plánují optimalizovat elektronickou zdravotní dokumentaci. Z odpovědí vyplývá, že se úroveň elektronizace v jednotlivých fakultních nemocnicích výrazně liší.

Jaké prvky elektronizace ve vaší fakultní nemocnici používáte? Patří mezi ně elektronické objednávání pacientů, strukturovaná dokumentace, strukturované podávání léků, elektronický podpis, ukládání do elektronického archivu nebo elektronická výměna dat?

Fakultní nemocnice Bulovka, odpovídala tisková mluvčí Eva Stolejda Libigerová: Používáme elektronické objednávání a elektronickou výměnu dat. Obojí je ale v současnosti věcí jiných aplikací než NISu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, odpovídal tiskový mluvčí Jan Špelda: Náš nemocniční informační systém Medicalc4 umožňuje elektronické objednávání pacientů, strukturovanou zdravotnickou dokumentaci, předepisování léků, elektronické podepisování dokumentů, ukládání do elektronického archivu. V přípravě je výměna dat se zdravotnickými zařízeními.

Fakultní nemocnice Plzeň, odpovídala tisková mluvčí Gabriela Levorová: Používáme všechny tyto vyjmenované prvky elektronizace.

Fakultní nemocnice Olomouc, odpovídal tiskový mluvčí Adam Fritscher: Všechny uvedené prvky, pouze v NIS ošetřovatelskou dokumentaci, která je papírová. Plánujeme to změnit v novém NIS. Některé ambulance jsou již plně bezpapírové, některé prvky nejsou nasazeny v celé nemocnici, ale pouze tam, kde to bylo možné vzhledem ke stavu elektronizace jednotlivých klinických informačních systémů. Výrazně nám pomohl projekt Integrační platformy z IROP 26.

Fakultní Thomayerova nemocnice, odpovídal tiskový mluvčí Petr Sulek: V souvislosti s nasazením moderního nemocničního informačního systému FONS Enterprise – od roku 2020 – zavádíme postupně i všechny prvky elektronizace a interoperability, tedy strukturovanou dokumentaci, strukturované podávání léků, elektronické objednávání i elektronické předávání dat vně nemocnice. Přímo ve zdravotnickém provozu používáme identifikaci pomocí čárového kódu nejen u pacientů, ale i u přístrojů a některého materiálu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odpovídala tisková mluvčí Tereza Romanová: FN Královské Vinohrady využívá elektronické objednávání pacientů, v některých modulech NIS strukturovanou dokumentaci, elektronický podpis k eReceptu.

Fakultní nemocnice v Motole, odpovídala Miroslava Mikasová z odboru komunikace: Používáme elektronické objednávání pacientů, částečně i strukturovanou dokumentaci a dokončuje se strukturované podávání léků.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), odpovídala tisková mluvčí Marie Heřmánková: Používáme elektronický archiv a prostředky vytvářející elektronickou důvěru, plníme legislativní požadavky v oblasti vedení elektronické zdravotní dokumentace, předepisování léků a podobně.

Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN), odpovídala tisková mluvčí Jitka Zinke: V rámci elektornizace je naše nemocnice v začátku, avšak v rámci nemocničního informačního systému stojí za zmínku elektronická evidence podání léků u pacienta v návaznosti na lékarenský informační systém.

Fakultní nemocnice Ostrava: Používáme všechny uvedené prvky elektronizace.

Používáte aplikace na mobilních zařízeních pro lékaře a sestry, a pokud ano, v jakém rozsahu funkcionalit? Používáte nebo plánujete pacientský portál pro pacienty, pokud ano, v jakém rozsahu? Ve formě webového přístupu, nebo prostřednictvím mobilní aplikace?

FN Bulovka: Ano, pro sestry u nás běží mobilní aplikace na monitorování a dokumentaci ran, dekubitů a podobně.

Pacientský portál právě spouštíme, jeho první funkcionalitou bude přístup k vlastním zdravotním záznamům – formou webového přístupu. Další budou následovat.

FN Hradec Králové: Ano, aplikaci zavádíme v rámci ošetřovatelské dokumentace. Zdravotní sestry mohou prostřednictvím mobilních telefonů zadávat data o pacientech, například zapisovat tlak či teplotu.

Spouštíme také Portál pacienta, a to formou webových stránek. Ten je cestou k objednání a základním přehledům i k získání zdravotnické dokumentace.

FN Plzeň: Ano, používáme jak mobilní zařízení – notebooky – s plnou funkcionalitou nemocničního informačního systému, tak mobilní telefony s vybranými funkcionalitami NIS. Zavedení pacientského portálu je jedním z cílů FN Plzeň v krátkodobém horizontu.

Zatím na webových stránkách provozujeme objednávkový systém pro pacienty a obvodní specialisty na některé druhy vyšetření.

FN Olomouc: Používáme aplikace pro lékaře a sestry. Jedná se o telemedicínu a nástroj zScanner pro focení ran a dekubitů a scanování papírové dokumentace.

Pacientský portál již máme nasazen, je dostupný na webu i v mobilní aplikaci.

Fakultní Thomayerova nemocnice: Postupně zavádíme používání mobilních zařízení – tabletů – při vyšetření.

Pacientům nabízíme přístup k jejich zdravotnické dokumentaci na portálu nemocnice.

FN Královské Vinohrady: Aplikace používáme na klinice popáleninové medicíny pro snadné pořizování snímků popálených pacientů.

Portál pacienta máme připraven na webu. V současné době řešíme legislativní rámec nutný pro provoz tohoto portálu.

FN v Motole: V současné době ne.

VFN: Provozujeme pacientský portál s webovým přístupem.

ÚVN: Používáme mobilní aplikaci pro práci sestry u pacienta.

Portál pro pacienta uvažujeme realizovat v rámci nového NIS.

FN Ostrava: Ano, mobilní aplikaci NIS pro interní zaměstnance a pro některé činnosti.

Portál neplánujeme.

Plánujete optimalizovat elektronickou zdravotní dokumentaci (EHR) pro zlepšení péče o pacienty a efektivitu pracovních procesů? V jakých oblastech?

FN Bulovka: Ke zlepšením pravděpodobně dojde zejména v oblasti sdílení dat.

FN Hradec Králové: Ano, náš nový NIS musí mít vlastnosti vyhovující podmínkám interoperability. Jsme připraveni přistoupit k platformě EmeDOcS (Exchange Medical Documents System, Systém výměny zdravotnické dokumentace – pozn. red.), čekáme na splnění kyberbezpečnostních podmínek.

FN Plzeň: Optimalizace stále probíhá, jak v oblasti ambulantní péče, tak i v oblasti lůžkové. FN Plzeň se zároveň snaží zvyšovat efektivitu svých pracovních procesů.

FN Olomouc: Ano, zejména v rámci výměny NIS, kterou plánujeme. Návrh legislativy v oblasti standardizace ale nejsme v současné době schopni plnit.

FN Královské Vinohrady: Ano, plánujeme. Výměnou NIS chceme zavést plně elektronické vedení zdravotnické dokumentace v ambulantní oblasti, dále také zavedení elektronické ošetřovatelské dokumentace.

FN v Motole: Ano, plánujeme v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví a s ministerstvem zdravotnictví.

ÚVN: Převážně se soustředíme na procesy vycházející z legislativy, ať už současné, tak případně i té připravované.

FN Ostrava: Ano, dle legislativy a očekávané povinnosti standardizovat.

V připravovaném posledním díle miniseriálu o elektronizaci ve fakultních nemocnicích se dozvíte, jak se stavějí k telemedicíně a používání umělé inteligence a co je podle nich největší brzdou rozvoje digitalizace tuzemského zdravotnictví.

Otevřít článek