Ministerstvo chce zmírnit zátěž sester, spustilo pilotní projekt

2 weeks ago

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pilotní projekt s názvem Měření ošetřovatelské zátěže. Jeho cílem je zmapovat činnosti sester na jednotlivých pracovištích a na základě získaných dat upravit jejich pracovní podmínky a optimalizovat personální zabezpečení. První vyhodnocení pilotního projektu plánuje resort sestavit koncem letošního roku.

Pro zdravotnické pracovníky referenčních nemocnic vypracovalo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a náměstkyněmi ošetřovatelské péče metodiku popisující postupy, parametry a ukazatele měření. Mezi jednotlivými sledovanými pracovišti má být monitorována například časová náročnost poskytované péče podle vykázaných individuálních výkonů, denní obrátka pacientů, důvod přijetí pacientů, průměrná délka hospitalizace propuštěných pacientů, podíl standardních ošetřovacích dnů nebo počet zemřelých pacientů na pracovišti.

„Vítám spuštění tohoto pilotního projektu. S ohledem na dynamický rozvoj medicíny, demografické změny a stárnutí obyvatel, nárůst poskytovaných zdravotních služeb, zvyšující se poptávce po kvalitních a dostupných službách, kterou lze uspokojit nejen prostřednictvím dostatečného počtu kvalifikovaného odborného zdravotnického personálu, ale i personálu fyzicky a psychicky zdatného, je žádoucí upravit pracovní podmínky v personální oblasti,“ uvedl k pilotnímu projektu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Sběr dat, která nebývají evidována

Podle stávajících podmínek vykazování zdravotních výkonů je většina výkonů prováděných všeobecnými sestrami, dětskými sestrami, praktickými sestrami a porodními asistentkami v rámci péče o hospitalizované pacienty agregována do ošetřovacího dne, proto jsou mnohdy evidovány pouze ve zdravotnické dokumentaci pacienta, nikoli v nemocničních informačních systémech, upozornilo ministerstvo. „Některé činnosti nejsou předmětem seznamu zdravotních výkonů, proto nejsou ani evidovány. Na základě výsledků pilotního projektu je tak následným záměrem jednání o počtu a struktuře personálního zabezpečení u poskytovatelů zdravotních služeb,“ stojí ve zprávě k pilotnímu programu.

„Měřením ošetřovatelské zátěže u vybraných výkonů se získají objektivní údaje, které pomohou posoudit zátěž všeobecných sester, dětských sester, praktických sester a porodních asistentek v čase a mohou pomoci při prosazování změn vedoucích k optimalizaci počtu ošetřovatelského personálu,“ vysvětlila ředitelka ministerského odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a Hlavní sestra ČR. Alice Strnadová.

Otevřít článek