Ministerstvo hledá hlavního hygienika, lékaře se specializovanou způsobilostí

2 weeks ago

Poté, co na její vlastní žádost odvolala před týdnem vláda hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, hledá resort zdravotnictví její náhradu a vypsalo výběrové řízení na „služební místo hlavní hygienik ČR s postavením vrchního ředitele sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví“. Jednou z podmínek, které musí uchazeč o pozici splňovat, je, že se jedná o lékaře se získanou specializovanou způsobilostí.

Mezi dalšími zákonem stanovenými požadavky na uchazeče o pozici hlavního hygienika jsou bezúhonnost a zdravotní způsobilost, znalosti cizího jazyka (anglického, francouzského nebo německého) odpovídající alespoň 2. úrovni podle standardizovaných jazykových zkoušek nebo způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Tajné. V uplynulých 15 letech měl také uchazeč vykonávat nejméně po dobu tří let „činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné“, z toho nejméně po dobu dvou let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Funkční období hlavního hygienika je 5 let a mezi jeho povinnosti patří krom jiného stanovení koncepce rozvoje systému ochrany a podpory veřejného zdraví, řízení a kontrolování výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví nebo zpracování a aktualizace Pandemického plánu ČR. Ministerstvo v podmínkách výběrového řízení uvádí předpokládaný nástup od června 2024 „nebo dle dohody“.

Sekci dočasně vede Fošum

Pavla Svrčinová zastávala post hlavní hygieničky od března 2021 jako pověřená vrchní ředitelka a od července 2021 po jmenování na základě výběrového řízení. Nastoupila v době, kdy se řešila pandemie covidu, její dvě předchůdkyně byly kvůli ní odvolané. Svrčinová ve funkci řešila povinné testování ve školách a firmách, připravovala například také reformu krajské hygienické služby.

„V poslední době jsem seznala, že je třeba zodpovědnost za tuto nejvyšší odbornou funkci v oblasti veřejného zdraví předat dál, proto jsem požádala pana ministra o uvolnění z funkce hlavní hygieničky,“ uvedla Svrčinová v tiskové zprávě při svém odchodu z funkce.

Dočasným řízením sekce pro oblast ochrany a podpory veřejného zdraví, kterou vede hlavní hygienik jako její vrchní ředitel, byl po odchodu Svrčinové pověřen ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

Otevřít článek