Ministerstvo nastartovalo rozšíření počtu dětských skupin v nemocnicích

3 weeks ago

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo jednání se zástupci resortu práce a sociálních věcí, Spolku Mladí lékaři, Sekcí mladých lékařů České lékařské komory, členů Asociací provozovatelů dětských skupin a dalších neziskových organizací ke zřizování dětských skupin u poskytovatelů zdravotních služeb v nemocnicích. Pro zřízení dětských skupin budou nemocnice moci čerpat finance z dotačních výzev Národního plánu obnovy v celkové výši 8 miliard korun.

„Absence dětských skupin v nemocnicích se v rámci celorepublikové statistiky ukázala jako jeden z hlavních problémů v otázce sladění rodinného a pracovního života. Jsem rád, že debaty s mladými lékaři pokračují a můžeme dále společně zlepšovat pozice lékařů a lékařek ve zdravotnictví. Z tohoto jednání si odnášíme společné představy o dalších krocích v maximalizaci počtu dětských skupin v nemocnicích,” řekl po jednánách náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Výsledkem jednání je, že za účelem zřízení dalších dětských skupin budou nemocnice moci čerpat finanční prostředky z dotačních výzev Národního plánu obnovy, v němž bylo pro agendu budování dětských skupin vyčleněno celkově 8 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví a nemocnice dále jednají o možnostech čerpání těchto prostředků. Ministerstvo usiluje i o uzavření memoranda s poskytovateli služeb o zřizování dětských skupin pro snižování administrativních bariér při zřizování dětských skupin v nemocnicích.

Důležitá je i podpora dalšího resortu. „Za ministerstvo práce a sociálních věcí jsme připraveni poskytnout maximální podporu při zakládání nových dětských skupin tam, kde o to bude zájem. Jsme přesvědčeni, že právě tato forma péče o děti je dostatečně flexibilní na to, aby pomohla řešit problémy, se kterými se potýkají mladé rodiny, jejichž členové pracují ve zdravotnictví,” uvedla po jednání náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Vyjednané podmínky kvituje také členka představenstva Sekce mladých lékařů České lékařské komory Marie Svobodová. „Pro rodiče zdravotníky je více než obtížné najít zařízení pečující o děti do tří let věku, které funguje v časech přizpůsobeným provozu nemocnic. Krom nízkého počtu volných míst v těchto zařízeních je pak velkou komplikací právě logistická nedostupnost pro rodiče, a proto tato zařízení třeba tolik nevyužívají. Nadále k tomu přispívá i výrazná neochota zdravotnických zařízení k flexibilitě pracovní doby a také legislativní nemožnost pro rodiče se v průběhu týdne střídat v celodenní péči o dítě. Budeme nadále monitorovat možnosti rodičů, především tedy stále maminek, pracovat i při péči o malé dítě. Je nezbytné, aby strategická skupina ministerstva zdravotnictví pro personální stabilizaci ve zdravotnictví měla reálné informace a mohli jsme tak společně podnikat adekvátně progresivní kroky vstřícné ke zdravotníkům,” uvedla Svobodová.

K tématu zakládání a provozu dětských skupin pro lidi z vedení nemocnic i dalších zdravotnických zařízení proběhne ve středu 7. února od 13:00 do 14:00 zdarma online webinář.

Otevřít článek