Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách

3 weeks ago
Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020 v souvislosti s epidemií covid-19. Předkládání žádostí končí 21. srpna 2020.
Otevřít článek