Návrh na finanční odměny za covid v Německu: především ošetřovatelský personál a jen nemocnice, kde skutečně infekci léčili

3 weeks ago

Německá nemocniční společnost (DKG –Deutsche Krankenhausgesellschaft) a Asociace německých zdravotních pojišťoven GKV – Spitzenverband navrhují, aby nemocnice dostaly mimořádný bonus pro svůj personál, který byl během koronavirové pandemie vystaven většímu vytížení a stresu.

 

Obě sdružení primárně navrhují odměnu pro nemocniční zdravotní sestry, protože služebně výše postavení pečovatelé již bonus obdrželi. Návrh počítá s celkovým bonusem ve výši 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun), který by byly vyplaceny z finanční rezervy zdravotnického fondu, kam směřují veškeré platby zdravotního pojištění vybraného v Německu od zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Peníze by se pak měly rozdělovat podle určitých kritérií do všech nemocnic, jež se na řešení koronavirové krize podílely. Přitom by to byly samy nemocnice, které by rozhodovaly o tom, který ošetřovatelský personál prémii obdrží a jak vysokou. „Výběr způsobilého personálu v závislosti na zátěži související s pandemií je odpovědností provozovatele nemocnice v koordinaci se zástupci zaměstnanců,“ stojí v návrhu DKG a GKV-Spitzenverband, jak uvedl deník Deutsches Ärzteblatt.

Asociace připouštějí, že v odůvodněných případech lze prémii vyplatit i dalším lidem, například zaměstnancům v pohotovostních zařízeních. „Cílem koncepce ale je zejména upřednostnit ošetřovatelský personál, který pracoval v lůžkové péči v nemocnicích, kde ošetřovali velké množství pacientů s covid-19,“ uvádí se dále v návrhu. Prémie na jednu osobu by mohla dosáhnout až jednoho tisíce eur (přes 26 tisíc korun) a mohla by se týkat až 100 tisíc ošetřovatelů a ošetřovatelek.

Přísná kritéria pro přiznání bonusu

Jednou z klíčových otázek je posoudit, které nemocnice by na podíl ze stomilionového bonusu měly nárok. Podle zmiňovaného návrhu by to byly ty, které by do konce letošního září ošetřily nějaký minimální požadovaný počet případů onemocnění covid-19. „Míra vlivu pandemie na nemocnice by tedy byla rozhodujícím kritériem,“ vysvětlují DKG a GKV-Spitzenverband.

Při stanovení rozhodujícího počtu ošetřených případů covid-19 se bude vycházet z dat, která eviduje Institut pro systém financování nemocnic (InEK – Institut für Entgeldsystem im Krankenhaus). V potaz se ale budou brát skutečně pouze případy s příslušným kódem pro nemoc covid-19. V úvahu se tedy nebudou brát pouhá podezření na chorobu způsobenou koronavirem.

Výše přiklepnutého bonusu by dále měla vycházet z padesáti procent podle počtu ošetřených případů covid-19 a z padesáti procent podle počtu ošetřujícího personálu, jenž péči nemocným poskytoval. InEK by měl následně výši mimořádné prémie pro každou nemocnici na základě těchto údajů vypočítat.

Peníze by měly být ošetřovatelskému personálu vyplaceny do konce letošního roku, pokud se podaří návrh prosadit. Technicky by jeho výplatu měl zajistit Spolkový úřad sociálního zabezpečení, jelikož autoři návrhu chtějí, aby peníze byly osvobozeny od daní, sociálního a zdravotního pojištění, respektive aby nenavyšovaly běžný základ daně příjemcům této prémie.

Jens Spahn je pro

Na základě vyjádření spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna lze vyvodit, že s výplatou mimořádného bonusu by nemusel být z hlediska politické shody problém. „Mnoho pracovníků v nemocnicích výrazně přispělo k úspěšnému zvládnutí koronavirové epidemie, často pracovali ve velmi obtížných podmínkách, a to tím nejlepším možným způsobem,“ uvedl Jens Spahn podle deníku Deutsches Ärzteblatt. A sám uvítal, že vznikl koncept, podle kterého lze projevit také finanční uznání této nelehké práce.

Návrh uvítalo také Německé sdružení evangelických nemocnic (DEKV – Deutsche Evangelische Krankenhausverband), byť se mu zdá výpočet výše odměny poněkud krkolomný. „Nemocniční personál by měl být schopen porozumět tomu, proč byly vybrány konkrétní nemocnice. Komplikované výpočty mohou jen v některých nemocnicích vzbudit nelibost,“ uvedl pro Deutsches Ärzteblatt Christoph Radbruch, předseda DEKV.

Radbruch na návrhu ale také kritizoval, že se týká pouze ošetřujícího personálu. „Z našich nemocnic jsme často slýchali, že mimořádně vytížen byl také personál, jenž obstarává úklid. Jeho vynechání z plánovaného bonusu rovněž zvedne vlnu nevole,“ dodal.

Petr Musil

Příspěvek Návrh na finanční odměny za covid v Německu: především ošetřovatelský personál a jen nemocnice, kde skutečně infekci léčili pochází z Zdravotnický deník

Otevřít článek