Němečtí internisté vyzývají k reformě financování nemocnic. Nelíbí se jim systém DRG

3 weeks ago

Nová vládnoucí garnitura v Německu by měla připravit reformu financování nemocnic. Je o tom přesvědčena Asociace německých internistů. Ta považuje za obzvláště demotivující systém DRG, který prý pouze vytváří podhoubí pro stupňování ekonomického tlaku na nemocnice na úkor kvality péče. K reformě financování německých nemocnic vyzval viceprezident Asociace německých internistů (BDI – Berufsverband Deutscher Internisten) Kevin Schulte. Na Německém dni internistů, který se konal před třemi týdny, naléhal, aby se na ní začalo intenzivně pracovat co nejdříve po volbách do Spolkového sněmu. O výstupech konference internistů informovaly deníky Deutsches Ärzteblatt nebo ÄrzteZeitung.de.

Viceprezident BDI označil německé nemocnice za „zmrazené zóny v reformním prostředí“ německého zdravotnického systému. Podle Schulteho to vypadá, jako by se německým politikům reformovat nemocniční péči příliš nechtělo. BDI však považuje restrukturalizaci nemocniční lůžkové péče za opožděnou.

Pryč s DRG systémem

Podle Schulteho by se měly úhrady zdravotní péče v nemocnicích ihned vyjmout ze systému DRG, tedy že by péče neměla být hrazena paušální platbou za případ. Viceprezident BDI uvedl, že by se měla nemocniční péče hradit podle stejných principů, jako je hrazena ošetřovatelská péče. Jedině tak prý lze ze zdravotnického personálu pracujícího na klinikách sejmout ekonomický tlak, který podle Schulteho vytvářen právě díky systému DRG.

Viceprezident BDI je přesvědčený, že pokud se náklady na zdravotní péči nevyjmou ze systému DRG, výrazně poroste riziko masivních úspor na personálu v nemocniční péči. A připomněl, že náklady na ošetřující personál (zdravotní sestry) byly od začátku loňského rok vyjmuty z DRG systému, což podle něho vedlo ke kýženým efektům.

Spolkové země a financování investic

Kevin Schulte by ale do systému DRG zasáhl ještě více. Podle něho je nutné, aby byl podroben zásadní evaluaci, aby se zjistilo, co v něm skutečně funguje a co ne. Plánování nemocniční péče by podle Schulteho mělo být v konečném důsledku zaměřeno na potřeby.

Spolkové země by také měly „konečně splnit svůj závazek financovat investiční výdaje,“ dodal Schulte. V opačném případě prý hrozí, že systém duálního financování (tedy provozního a investičního) selže. Schulte nicméně připustil, že reforma financování nemocnic bude velice obtížná a že před budoucím ministrem zdravotnictví stojí nelehký úkol.

S Kevinem Schultem vyjádřila souhlas také předsedkyně Marburské asociace odborů klinických lékařů Susanne Johnaová. Podle ní sice „ideální systém financování neexistuje“, ale systém DRG, který byl v Německu zaveden v roce 2003, má již mnoho „vedlejších účinků“. A pokud ty převažují, měl by být podle Johnaové „vysazen celý systém“.

DRG jako překonaný vedlejší účinek?

Johnaová poukázala na to, že v současné době existuje v rámci DRG systému více než 1 300 položek v rámci zdravotní péče, které se proplácejí, a ještě mnoho dalších příplatků. „DRG systém se stal natolik komplikovaným, že plýtváme obrovskou pracovní dobou jen proto, abychom jej udrželi v chodu,“ řekla Susanne Johnaová. A podobně jako Schulte navrhla, aby náklady na zdravotní péči byly ze systému DRG vyňaty.

Proti tomu se ale vymezil generální ředitel Bavorské nemocniční společnosti Roland Engehausen. Podle něho není možné navrhovat vyjmutí ošetřovatelské péče z DRG systému, aniž by byla vyřešena adekvátní náhrada pro financování. Podle Engehausena je například obrovským problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, což výrazně limituje nemocnice při plánování péče. On i další oponenti, návrhům Schulteho a Johnaové, uvedli, že by bylo vhodné si nejprve vyjasnit, jaký má být cílový stav, a podle toho plánovat systém pro financování zdravotnictví.

Petr Musil

Příspěvek Němečtí internisté vyzývají k reformě financování nemocnic. Nelíbí se jim systém DRG pochází z Zdravotnický deník

Otevřít článek