Napjatá atmosféra na první schůzce o přesčasech

5 months ago

Minulý týden ve čtvrtek proběhla v Poslanecké sněmovně první schůzka pracovní skupiny pro změny zákoníku práce ve zdravotnictví za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a zástupců Sekce mladých lékařů ČLK (SML ČLK). Na jednání byli přítomní také další zástupci z řad nemocnic, lékařských fakult a pojišťoven, členové zdravotnického výboru a odboráři. Podle zdrojů, které se schůzky účastnily, byl začátek schůzky nepříjemně ovlivněn chováním Miloše Volemana z Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL), který údajně některým přítomným odmítl podat ruku.

V napjaté atmosféře se nesl v minulém týdnu začátek čtvrtečního jednání schůzky skupiny pro změny zákoníku práce. Odborář Miloš Voleman se měl na schůzce chovat netaktně, když odmítl podat ruku některým přítomným. Nevhodné a vulgární chování měl Voleman předvádět už na jednom z loňských jednání, ministr Jurečka nicméně Lékařskému odborovému klubu doporučil ke zvážení, zda by neměl na schůzky posílat jiného zástupce ze svých řad.

Na schůzce se řešila délka služby lékařů, která by mohla být 25hodinová, nebo přesčasová práce, kterou lze naplánovat dopředu, což kvůli současné legislativě není možné, jak uvedli zástupci Sekce mladých lékařů na sociální síti.

Tématem debaty bylo také povinné volno lékařů den před kmenovou zkouškou a atestací, v čemž podle Sekce panovala na všech stranách vzájemná shoda. Opačné názory naopak zaznívají na opakované navýšení počtu přesčasů.

Znovu další přesčasy? Odmítáme, tvrdí mladí lékaři

„Kde naopak očekáváme bouřlivou diskusi, je téma opětovné možnosti prolomení limitu 416 hodin přesčasů za rok a až 48hodinových služeb, v obou případech jsme proti, ale rozhodně lze předpokládat, že tímto debata neskončila,“ uvedli k tomu zástupci Sekce mladých lékařů ČLK na sociální síti.

Na schůzce se mimo jiné nadhodila i otázka uzavírání vyšších kolektivních smluv s lékaři, což v Česku zatím nefunguje. Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka se jedná o zajímavou oblast, která by se do tuzemského zdravotnictví velmi hodila. Ministerstvo se tím proto chce zabývat dále.

V neposlední řadě schůzka otevřela téma řešení souběhu několika úvazků lékaře – konkrétně v nemocnici, na fakultě a ve vědě, což je specifikum pouze ve zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Marianem Jurečkou chce v následujících dnech u Evropské komise ověřit soulad některých návrhů s evropskými směrnicemi. Pokračovat v jednání by se mělo na příští schůzce, která se má uskutečnit na konci března.

Otevřít článek