Nemocniční infekce chytí v Evropě 4,3 milionu pacientů

1 week ago

Každý rok onemocní v evropských nemocnicích 4,3 milionu pacientů alespoň jednou infekcí spojenou se zdravotní péčí. Ukázal to průzkum Evropského centra pro kontrolu nemocí a prevenci (ECDC) zaměřený na roky 2022 a 2023 (zpráva spolu se souhrnem z každé zapojené země včetně ČR je k nalezení zde). Ve srovnání s roky 2016 a 2017, kdy proběhla předchozí studie, se bohužel situace v Evropě zhoršila.

„Infekce spojené se zdravotní péčí představují významný problém pro bezpečnost pacientů v nemocnicích po celé Evropě. Nedávná čísla podtrhávají naléhavou potřebu dalších opatření zaměřených na zmírnění této hrozby. Upřednostněním politik a postupů v oblasti prevence a kontroly infekcí, stejně jako antimikrobiálního dozoru a zlepšení dohledu, můžeme účinně bojovat proti šíření těchto infekcí a chránit zdraví pacientů v celé EU/EHP,“ říká k tomu ředitelka ECDC Andrea Ammon.

V evropských nemocnicích se nozokomiální infekcí v letech 2022 a 2023 nakazilo průměrně 7,1 procenta hospitalizovaných, zatímco při předchozí studii v letech 2016 až 2017 to bylo 5,9 procenta. V letech 2022 a 2023 se ovšem na výskytu nemocničních infekcí významně podepsal covid. Ten se také umístil na čtvrté příčce nejčastějších nozokomiálních infekcí. Nemocniční infekce dýchacích cest, včetně zápalu plic a covidu, přitom představovaly téměř třetinu všech hlášených nozokomiálních nákaz. Následovaly infekce močových cest, infekce v místě chirurgického zákroku, infekce krevního řečiště a gastrointestinální infekce.

Nárůst byl ve srovnání s předchozími studiemi pozorován také u spotřeby antibiotik. Podle nových čísel dostávalo v letech 2022 a 2023 alespoň jedna antibiotika 35,5 procenta hospitalizovaných pacientů, zatímco v letech 2016 až 2017 to bylo 32,9 procenta. Každý den tak v EU/EHP dostane přibližně 390 tisíc hospitalizovaných pacientů alespoň jedno antibiotikum.
Velmi znepokojující navíc je, že jeden ze tří mikroorganismů zjištěných při nemocničních infekcích byly bakterie odolné vůči důležitým antibiotikům, což omezuje možnosti léčby infikovaných.

Prevencí lze počet infekcí snížit

Řadě nozokomiálních infekcí lze přitom předejít – prostřednictvím programů prevence a kontroly infekcí je možné zabránit přinejmenším pětině. Jednoduchá opatření, jako je hygiena rukou a zajištění toho, aby u lůžka byly k dispozici dávkovače na ruce na bázi alkoholu, mohou výrazně počet nemocničních infekcí snížit. Svou roli hrají i složitější intervence, jako je zajištění dostatečného počtu jednolůžkových pokojů a specializovaného personálu, který se této problematice věnuje. Opatření mohou být ještě účinnější, jsou-li součástí multimodálních implementačních strategií a kombinují prvky, jako je vzdělávání, monitorování a zpětnou vazbu.

Mezi evropskými nemocnicemi však byly zaznamenány významné rozdíly v implementaci těchto programů, což podtrhává potřebu standardizovaných postupů a zvýšeného úsilí řídit se danými opatřeními.

Výsledky studie také zdůrazňují důležitost zavádění preventivních opatření u respiračních virových infekcí ve zdravotnických zařízeních. Patří mezi ně včasné testování pro co nejrychlejší diagnostiku, po kterém následuje použití preventivních opatření založených na způsobu přenosu, případně v období vysoké prevalence respiračních virových infekcí zvážení povinného nošení respirátorů v daném zdravotnickém zařízení.

Studie zkoumala 300 tisíc pacientů z 1250 nemocnic ve 31 evropských státech. Většina pacientů se nakazila nozokomiální infekcí v nemocnici, kde byla provedena studie prevalence.

Otevřít článek