Nespokojení ambulantní specialisté vyzývají premiéra k jednání

2 weeks ago

S cílem zvrátit negativní trend v dostupnosti a kvalitě ambulantní specializované péče vyzývá ke schůzce otevřeným dopisem premiéra a vícepremiéry předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. „Aktuálně jde o to, že ambulantní specialisté měli již pro rok 2023 úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví nastavený deficitní systém financování jimi poskytované péče, což ještě více prohlubuje vyhláška ministerstva zdravotnictví platná pro rok 2024,“ stojí v dopise.

„V listopadu 2023 vedení našeho sdružení vstoupilo v jednání se zdravotními pojišťovnami ve snaze pokusit se alespoň částečně tuto špatnou situaci napravit. To se nakonec nepodařilo, přičemž v rámci nejen časové souvislosti jsme si jisti, že příčinou neúspěchu našeho jednání byla dohoda České lékařské komory a Lékařského odborového klubu s premiérem a ministrem zdravotnictví v prosinci 2023, jejímž důsledkem nebylo nic jiného, než prostý přesun peněz uvnitř systému všeobecného zdravotního pojištění z jiných segmentů (tedy i z našeho) do nemocnic,“ pokračuje otevřený dopis předsedy Sdružení ambulantních specialistů.

Podle sdružení zmíněná dohoda žádný problém nevyřešila, jen jeho řešení odsunula. „Mladým lékařům nepomohla, soukromé lékaře naštvala a jejich pacientům ublížila,“ píše Jojko. A dodává: „Nechci tento dopis dávat do žádné souvislosti s blížícími se volbami, nedá mi ale nepřipomenout, že nikoli mezi představiteli odborů, ale mezi soukromými lékaři jste dosud měli jistě pevnou voličskou základnu, což je ale právě tou výše zmíněnou dohodou vážně narušeno.“

Ambulantní specialisté argumentují tím, že je velmi široce zmiňovaná potřeba podpory primární péče, zejména praktických lékařů, z dat ÚZlS i ambulantních specialistů ale plyne, že horší či stejně špatnou věkovou strukturu jako praktičtí lékaři mají mezi ambulantními specialisty chirurgové, internisté, pneumologové, alergologové, rehabilitační lékaři, lékaři ORL, dermatologové, ortopedi, neurologové, gastroenterologové, urologové, oftalmologové, psychiatři, kardiologové, endokrinologové a diabetologové, přičemž ostatní obory na tom nejsou nijak významně lépe.

Sdružení upozorňuje i na to, že 43 procent ambulantních specialistů je v důchodovém věku a je zcela běžné, že pacienti nemohou sehnat ambulantního specialistu a že čekací doby na vyšetření u ambulantních specialistů jsou nejen mimo velká města 3 měsíce a delší. „Také klesá zájem mladých lékařů o některé obory ambulantních specialistů. Klesá počet atestovaných lékařů například v diabetologii, pneumologii a nefrologii. Je tedy ohrožen proces přirozené obměny lékařů v těchto oborech. Ministerstvo situaci praktických řeší mimo jiné zkrácením doby jejich vzdělávání, vůbec ale nepočítá s tím, že až tito lékaři nastoupí už tři roky po promoci do ambulancí, neobejdou se bez pomoci zkušených ambulantních specialistů v jejich blízkosti. Jenže ti tam, bude-li pokračovat současný negativní trend, nebudou,“ upozorňuje sdružení s tím, že všechny tyto problémy chce na schůzce s premiérem a členy vicepremiéry probrat.

Otevřít článek