Nové signální VZP-výkony, které byly zavedeny od data 1. 9. 2020 do externího číselníku pro odbornosti 001-všeobecné praktické lékařství

1 week ago
Otevřít článek