O krok napřed. Mysleme na propuštění pacienta hned

2 weeks ago

Zajištění správné péče ve správný čas a na správném místě, ale hlavně včasné propuštění pacienta zpátky domů. Průchodnost nemocnicí a hledání alternativ k hospitalizaci je podle lékařské ředitelky HealthPartners Access Center v USA Sary A. Spilsethové klíčové k tomu, aby lékařská péče fungovala efektivně. Optimalizace post-akutní péče byla jedním z témat letošního ročníku konference Prague International Health Summit.

„Děláme všechno proto, aby se pacient, který už skutečně nepotřebuje nemocniční lékařskou péči, dostal co nejrychleji zpátky domů,“ zdůraznila na začátku své přednášky Spilsethová, která je součástí společnosti HealthPartners, neziskového poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny se sídlem v Minnesotě. Zároveň uvedla, že se v nemocnicích v zemi řídí podle kritérií, která jim pomáhají určit, zda je daný pacient už natolik způsobilý k tomu, aby zařízení mohl opustit, či nikoliv. Příkladem mohou být pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří v nemocnici dostávají antibiotickou léčbu a podle zajetých kritérií zůstávají na lůžku v průměru 2,8 dne.

Informace o propuštění pacienta jsou podle Spilsethové vždy klíčové, a to jak pro nemocniční personál, tak i samotného pacienta a jeho rodinu. Pokud dojde k propuštění, nemělo by se zapomínat na další organizaci péče, která by měla být standardizovaná a „evidence-based“. Taková organizace se skládá ze standardizovaných souborů, které lze aplikovat například u pacientů po infarktu myokardu nebo mrtvici. Stačí tedy v souborech zakliknout, jaký další typ léčby pacient dostane. „Všechny nemocnice by měly provádět stejně kvalitní péči a už od začátku přemýšlet a hledat cesty, jak bezpečně a rychle pacienta propustit domů,“ podtrhla lékařka.

Bezpečně i efektivně

Nemocniční personál v Americe obvykle pracuje 10 až 12hodinové směny celý týden, potom zpravidla následuje sedmidenní volno, jak dále popsala Spilsethová. Zatímco ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady zavedli funkci „bed managera“ (psali jsme zde), v některých nemocnicích ve Státech existují pracovní pozice jako „admitor“ neboli přijímač a „rounder“, tedy zaměstnanec, který provádí pravidelné nemocniční obchůzky. Jeden „rounder“ má zpravidla na starost maximálně 16 pacientů. „Rounder se snaží identifikovat všechny bariéry, které brání odchodu pacienta domů a zároveň na jeho propuštění stále pracuje. Hledá cesty, jak nejlépe naplánovat další péči a zda je to bezpečné,“ uvedla lékařka a dodala, že pacient po odchodu domů dostává personalizovaný propouštěcí plán, kde jsou všechny potřebné informace o jeho léčbě, medikaci i dalších léčebných postupech.

„Admitor“ se nachází přímo na urgentním příjmu v nemocnici a podílí se na plánování léčby s lékaři. „Většinou se diskutuje o tom, zda pacient opravdu potřebuje urgentní léčbu či by pro něj nebylo lepší jít na plánovanou kontrolu například na kardiologii a podobně,“ osvětlila Spilsethová s tím, že pozice „admitora“ a „roundera“ fungují v tamnějších nemocnicích už zhruba osm let. Cílem je zajistit nemocniční lůžko pouze pro ty pacienty, kteří vyžadují akutní péči.

Otevřít článek