Od července má vzrůst příspěvek na péči

1 week ago

V červenci by měl vzrůst příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV. s péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Lidem s I. stupněm závislosti bude zachována současná výše příspěvku. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců.

„O zvýšení příspěvku na péči jsme v posledních měsících velmi intenzivně debatovali s odborníky a hledali také shodu na koaliční úrovni. Celkové náklady na toto zvýšení dosáhnou 7,05 miliard korun ročně. Jsme si vědomi velkého významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí, kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Novela upravující příspěvek na péči z pera MPSV byla poslána do vnějšího připomínkového řízení už v prosinci. Její součástí bylo i to, že by nově mohla výši příspěvku měnit vláda svým nařízením, nebyl by tedy třeba zdlouhavý legislativní proces. Zároveň MPSV navrhlo dvě varianty zvýšení příspěvku, jednu bez navýšení v I. stupni s dopadem 7,2 miliardy, druhou včetně I. stupně s dopadem 8,5 miliardy.

Aktuálně navrhované navýšení. Zdroj: MPSV

Tehdy ovšem ministerstvo financí v rámci připomínek zareagovalo, že pokud chce MPSV něco navyšovat, nechť si najde prostředky samo a nepočítá z žádným navýšením ze státního rozpočtu. Naopak další připomínková místa apelovala na to, aby se příspěvek navýšil hned v rámci změny zákona (tedy aby se nečekalo na schválení změny, kdy by až pak výši příspěvku určila nařízením vláda), a zároveň aby byla přijata varianta zvyšující i I. stupeň.

Dvě varianty navýšení předložené MPSV v prosinci, které spadly pod stůl. Zdroj: MPSV

Tuto novelu nakonec vláda neprojednala, místo toho by zvýšení příspěvku mělo proběhnout pozměňovacím návrhem koaličních poslanců při úpravě zákona o sociálních službách. Zvyšování by se ovšem, navzdory hlasům z velké části připomínkových míst, nemělo týkat prvního stupně, a i v dalších stupních je nižší než původní první varianta. Jedninou výjimkou je výše příspěvku ve IV. stupni pro lidi žijící mimo pobytové sociální služby, která dříve navrhované zvýšení překračuje skoro o čtyři tisíce korun.

Osobám s postižením, které využívají osobní asistenci v rozsahu nad 80 hodin měsíčně, byl loni určen také speciální dotační titul, který jim pomohl s financováním těchto služeb. S dotací se s mírnými úpravami počítá i v letošním roce.

Otevřít článek