Přeshraniční péče bez formulářů. Co řešil zdravotní výbor

3 weeks ago

Přeshraniční péče či služby v nemocnicích – to byla některá z témat, která byla diskutována na včerejším zdravotnickém výboru, na němž ministerstvo zdravotnictví představilo plán legislativních prací pro tento rok. Oproti očekávání ovšem výbor neprojednal novelu zákona o léčivech, a to proto, že mu včera dorazila petice lékárníků obávajících se zhoršení dostupnosti léků pro pacienty.

Ministerstvo zdravotnictví včera na zasedání zdravotnického výboru představilo plán legislativních prací pro letošní rok. Na vládu by brzy měla jít malá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění adaptující evropské nařízení o hodnocení zdravotnických technologií. Dále je v přípravě novela zákona o zdravotních službách, která se zabývá lékařskými pohotovostmi, komplexními centry pro děti a řadou dalších témat (psali jsme zde, zde či zde). Připomínkami již prošla také novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo jiné centralizuje hygienické služby do jednoho celku (více zde). Důležitá je dále novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, která se má zabývat například eZkartou, eŽádankou nebo sdíleným zdravotním záznamem. Připravuje se i novela zákona o specifických zdravotních službách, která se krom jiného zaměřuje na úpravu posudkového a pracovního lékařství.

Nejdůležitější novelou tohoto roku je ovšem velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění upravující například fondy prevence zdravotních pojišťoven, úhradu stomatologické péče, přeshraniční péči či kategorizační strom zdravotnických prostředků, který by měl být vyňat do zvláštního zákona.

Právě přeshraniční péče se týkala i část diskuze na sněmovním výboru. „Máme bílá místa zdravotní péče, jako je Šluknovský či Ašský výběžek. Pro zdravotní pojišťovny by bylo zajímavé vykrýt péči z německé strany,“ poukazuje poslanec Jan Kuchař (STAN).

„Novela, kterou jsme předložili do vnitroresortního připomínkového řízení, s tímto počítá. A není to jediné opatření. Předpokládáme i širší možnosti refundací blízké přeshraniční péče tak, aby to bylo pohodlné pro pojištěnce i zahraniční zdravotnické zařízení. Teď to parametricky dojednáváme se zdravotními pojišťovnami, protože jsou k tomu připomínky. Naším záměrem je jít trochu nad rámec evropského nařízení, které pracuje s neodkladnou péčí. Byli bychom rádi, aby v hluchých místech nemusel pojištěnec o každé čerpání žádat zdravotní pojišťovnu přes formulář, ale aby mu pojišťovna dala dobrovzdání, že péči může čerpat plynule. V tomto bodě ale ještě musíme vypořádat připomínky,“ popisuje ředitel dohledu nad zdravotním pojištěním na ministerstvu zdravotnictví Jan Zapletal.

Ten také vyvrací obavy poslanců, že kdyby se jednalo o bianco šek pro všechny, systém zdravotního pojištění by to neustál. „U akutních případů se snažíme vyřešit především situaci, když někoho v Horní či Dolní Poustevně postihne akutní příhoda, aby ho záchranka mohla odvézt do Německa a on si předtím nemusel žádat o formulář. To je věc, kterou teď nemáme podchycenou. A co se týče uzavírání smluv do zahraničí, mělo by se jednat o možnost, nikoliv povinnost zdravotních pojišťoven, když si vyhodnotí, že na některých místech není dostupnost dobrá. U plánované péče by to mělo být vázáno na případy, kdy sama pojišťovna řekne, že má kapacity na území České republiky plné. Rozhodně to musí mít limity, protože nemůžeme vyčerpávat náš rozpočet na zahraniční poskytovatele,“ dodává Zapletal.

„Zneužívání přeshraniční péče bych se nebál. Ukázal to dvouletý projekt v rakouském Gmündu, kde probíhala plánovaná i akutní péče ze strany České Kamenice. Spolupráce pokračuje dodnes. V lokalitě to ročně stojí 25 tisíc euro. Kraj či další instituce dělají pro jednotlivé lékaře v dané lokalitě vyšší pobídky, než stojí péče za hranicemi,“ myslí si Jan Kuchař.

Jednání k zákoníku práce příští týden

Dotazy padaly také na to, jak vypadá práce na nastavení služeb v nemocnicích dle zákoníku práce. „Pro zákoník práce je gesčním ministerstvem MPSV. Máme ale dohodu o velmi blízké spolupráci, kdy úvodní jednání proběhne příští čtvrtek, a to i za účasti odborů, komory, asociace nemocnic či záchranných služeb. Idea je spojit tyto změny s plánovanou novelou zákoníku práce k 1. červenci. Podněty ale už byly zasílány i v minulém roce, takže nejde o první krok v této věci,“ přibližuje vrchní ředitel MZ pro legislativu Radek Policar.

„Měly by zaznít názory ze všech stran. Je třeba, aby tam byli poskytovatelé ze všech spekter, aby se pak zase nezjistilo, že to třetina zdravotnických zařízení nesplňuje. Různí se to i po krajích. Tak jen abychom pak zase nedělali změny na poslední chvíli ve druhém čtení,“ připomíná k tomu poslanec David Kasal (ANO).

Karla Maříková (SPD) se vedle toho zajímala o osud komplexního pozměňovacího návrhu k novele zákona o návykových látkách. V médiích totiž zaznělo, že zdržení je dáno obstrukcemi ve sněmovně. To ovšem koaliční poslanci vyvrátili a za dezinformaci se omluvili. „Zabývá se tím pracovní skupina složená z předkládajících poslanců, zástupců ministerstva zdravotnictví, zemědělství či úřadu vlády. Pravidelně se schází a snaží se nalézt konsenzus, jak problematiku vyřešit. Není to úplně jednoduché a jsou tam některé body, na kterých není snadné najít konsenzus. Jsme ale v dohodě už poměrně daleko a věřím, že během krátké doby konsenzus najdeme a komplexní pozměňovací návrh předložíme,“ říká k tomu místopředseda zdravotnického výboru Tom Philipp (KDU-ČSL).

Dotazy poslanců směřovaly také na to, zda se v některé novele počítá s úpravou nadstandardů. Podle Radka Policara tomu tak není, k tématu ale běží diskuze mezi koaličními stranami.

Petice posunula projednávání

Zdravotnický výbor včera odložil svůj nejdůležitější bod programu, kterým byla novela zákona o léčivech. Ta implementuje evropské nařízení s tím, že posiluje pravomoci Evropské lékové agentury, zároveň ale zvyšuje sankce lékárnám za „ztrácení“ léků (čili nelegální reexporty) až na 20 milionů korun (více zde).

Důvodem odložení bodu je, že byla na zdravotnický a petiční výbor doručena petice majitelů lékáren a odborných zástupců za zajištění rovného přístupu k dodávkám léků pro pacienty v ČR (o petici jsme psali také zde). V ní signatáři požadují návrat tzv. chráněného distribučního kanálu, který byl ze zákona o léčivech vypuštěn při jeho poslední novelizaci. S pozměňovacím návrhem, který by měl vrátit chráněný distribuční kanál do hry, v druhém čtení přišel poslanec Jan Kuchař.

Výbor proto odložil projednávání novely do doby, než se s peticí seznámí a než ji projedná také petiční výbor. A protože je u novely zákona o léčivech výbor pro zdravotnictví garanční, posune se také třetí čtení na plénu sněmovny. To by se jinak odehrálo pravděpodobně příští týden.

Otevřít článek