Podceňované očkování proti tetanu

4 years ago

Aktuální případ tetanu u malého chlapce je předznamenání snížené proočkovanosti malých dětí. Tento případ je vyústěním setrvalého rizika tetanu, neboť nebezpečná bakterie Clostridium tetani přežívá v půdě ať v podobě samotné bakterie nebo jejích spór (výtrus). Stačí se jen nepatrně poranit a dojde-li k průniku bakterie či jejích spór do krevního řečiště riziko smrtelného onemocnění je odstartováno. I když smrtnost tetanu se pohybuje od 10 do 80 %, uvádí se, že je závislá zejména na životních podmínkách jedince, délce doby inkubace a věku infikovaného. Nejvyšší smrtnost dosahuje novorozenecký tetanus - až 80 %.
Otevřít článek