Podivné chování KPMG při práci pro stát

1 week ago

Státní ústav pro kontrolu léčiv – veřejná instituce, která zajišťuje, aby byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky, si během ani ne tříměsíčního působení ředitelky Kateřiny Podrazilové nechal od nadnárodní poradenské a auditorské firmy KPMG zpracovat audit hospodaření a veřejných zakázek. Audit, přestože sám kritizuje uzavírání smluv na základě jedné nabídky, byl zadán firmě KPMG takzvaně z ruky, bez oslovení více potenciálních uchazečů. Ve smlouvě se navíc objevila pozoruhodná klauzule zakazující státní organizaci, která za rychle zpracovaný audit zaplatila bezmála dva miliony korun, zveřejnění auditu bez souhlasu KPMG.

Poté, co se závěry tohoho „tajného auditu“ začaly společně s různými spekulacemi o odvolání Kateřiny Podrazilové z funkce objevovat v médiích, požádalo nové vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv firmu KPMG o souhlas se zveřejněním auditu. Dostalo se mu však překvapivě zamítavé odpovědi. „Auditorská firma uvedla, že zveřejnění zprávy je v rozporu s jejím účelem a je nepřípustné,“ sdělila našemu portálu Gréta Rakašová z tiskového a informačního oddělení SÚKL. KPMG rovněž neodpovídá na novinářské dotazy, proč odmítá udělit souhlas se zveřejněním auditu. Hradba mlčení je přitom u takto velké mezinárodní poradenské společnosti u zakázky pro stát, financované z veřejných zdrojů, velmi neobvyklá.

Podivnou situaci kolem auditu rozetnul svým rozhodnutím až ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Učinil odvážný a riskantní krok. SÚKLu nadřízené ministerstvo zdravotnictví audit zveřejnilo i bez souhlasu KPMG. Ministerstvo přitom uvedlo, že i přes to, že audit neidentifikoval porušení zákona, probíhá na SÚKL veřejnosprávní kontrola ministerstva zdravotnictví, která veškeré informace obsažené v auditu prověřuje. Firma KPMG ani poté neprolomila hradbu mlčení a médiím neodpověděla na otázky, zda bude za zveřejnění auditu bez jejího souhlasu po státu požadovat sankce a pokuty vyplývající ze smlouvy.

Zvláštnost celého postupu KPMG podtrhl i zveřejněný komentář Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Je nutné zmínit, že připomínkové řízení návrhu auditní zprávy proběhlo pouze ze strany Mgr. Kateřiny Podrazilové bez spolupráce odborných sekcí SÚKL, a to pouze v jedné jazykové a stylistické korektuře. O nedostatečně provedeném připomínkovém řízení svědčí také špatně identifikovaný auditovaný subjekt v nadpisu auditní zprávy nebo numericky špatně spočítané dny k předložení nabídek u veřejných zakázek” píše SÚKL.

SÚKL uvádí také další závažné výhrady ke zpracování auditu. “V auditu jsou opakovaně uváděny subjektivní úvahy a zavádějící spekulace auditorů, přičemž nekonstatují jakákoliv konkrétní pochybení na straně SÚKL. Taková tvrzení považujeme za zcela irelevantní a nepodložená. Profesionálně a zodpovědně zpracovaný audit musí ve výsledku konstatovat skutečnosti, nikoliv se domnívat či vzbuzovat pochybnosti,“ shrnují zástupci ústavu, kteří jednotlivá nařčení napadli v rozsáhlém vyjádření.

KPMG i přesto mlčí.

Otevřít článek