Podzimek: Kvůli protestům nám obrovsky narostou výdaje

1 week ago

Další omezení péče kvůli výpovědím přesčasů lékaři se podařilo odvrátit dohodou o navýšení platů. Přestože pokrýt ho má Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), minimálně nemocnicím v Jihomoravském kraji i tak prudce vzrostou náklady na personál, a to asi o 300 milionů korun. V rozhovoru pro Zdravotnický deník to řekl krajský náměstek pro zdravotnictví Karel Podzimek. Nevěří přitom, že by se tento rozdíl dalo vyrovnat zvýšenými příjmy z nové úhradové vyhlášky. Kraj přesto pokračuje v naplánovaných projektech, jako například v dlouho očekávané rekonstrukci Nemocnice Znojmo.

Jak velký problém pro vaše nemocnice představovaly prosincové protesty lékařů? Museli jste omezovat péči? Jakou nejvíce?

Vzhledem k průběhu protestu a dohody nakonec nedošlo k dramatickému omezení péče. Samozřejmě jsme byli připraveni na nejhorší scénář, kdyby došlo k omezení provozu ambulancí a elektivy, a z tohoto důvodu se přesouvaly operace, rušily objednaní pacienti apod., ale vzhledem k dohodě jsme se mohli vrátit k „normálnímu“ režimu a nemuselo dojít k omezení péče. Zrušené návštěvy jsme museli znovu objednat, a to prostě chvíli zabere. Komplikace to tak byla hlavně administrativní a organizační. Zásadnější organizační komplikace byla v rámci celé organizace péče z důvodů novelizace zákoníku práce.

Přesčasovou službu prý nevypověděl žádný lékař z krajské záchranky. Co na to říkáte?

To je dobrá zpráva a jsem za to rád. Je třeba si uvědomit, že také práce na ZZS funguje v jiném režimu než v nemocnicích. Nelze ale říci, že protest lékařů by se záchrance úplně vyhnul. Sekundárně totiž tento protest způsobil tlak na navýšení platů – lékař v nemocnici dostane navíc 15 tisíc korun a na ZZS nic.

Zákoník práce, upravující množství přesčasových hodin lékařů, se nejspíš bude muset letos znovu novelizovat. Jak byste si přál, aby byly přesčasy finálně upraveny?

Neumím úplně přesně říci, jak by měl definitivně vypadat zákoník práce. Problém je v tom, že celý zdravotnický systém bude muset projít zásadní reformou, a zákoník práce je jen částí problému, respektive řešení. Zásadní změny tedy musejí jít ruku v ruce se změnou dalších právních předpisů tak, aby celý systém byl udržitelný i do budoucna. Uvědomme si, co „drobná“ změna zákoníku práce na podzim odstartovala. Je třeba ale také vytvářet stabilní a předvídatelné právní prostředí. Z pohledu organizace práce (a tím pádem fungování nemocnic) není žádoucí mít několikrát ročně nový zákoník práce, i když jen s drobnými změnami.

Co říkáte na novou úhradovou vyhlášku? Zlepší se díky ní financování péče ve vašem kraji?

Zdá se, že úhradová vyhláška může opět přispět k nárůstu příjmů nemocnic, nicméně mnohem zásadnější je nárůst výdajů způsobených hlavně personálními náklady. Na základě protestů lékařů na konci roku a plnění memoranda nám obrovským způsobem narostly personální náklady, které ale nejsou kryté slíbeným dodatkem z VZP. V tuto chvíli to dle propočtů vypadá, že v rámci našich nemocnic se jedná o náklady, které nejsou kryté tímto dodatkem, ve výši cca 300 milionů korun. Tento rozdíl se jistě nepodaří vykompenzovat úhradovou vyhláškou.

Když jsme spolu hovořili naposledy, zmínil jste, že se na tento rok chystá komplexní rekonstrukce Nemocnice Znojmo. Kdy práce začnou a co očekáváte, že bude letos hotové?  

Komplexní rekonstrukce Nemocnice Znojmo je obrovský projekt, který bude trvat řadu let. Úplně přesně neumíme říci, co bude letos hotové vzhledem k tomu, že se teprve dodělává projektová dokumentace a následně bude teprve spuštěna veřejná zakázka. Vzhledem k rozsahu bych řekl, že na konci roku může být vybrán dodavatel. Nicméně již v současné době probíhají přípravné fáze jako rekonstrukce náhradních prostor, různé stěhování apod., aby vše mohlo začít.

Minule jsme rovněž naťukli téma nedostupnosti zdravotnické péče v odlehlých regionech. Řekl jste, že Jihomoravský kraj formou dotací podporuje vznik nových ordinací či jejich vybavení. Mohl byste říct, kolik ordinací na jižní Moravě za minulý rok díky dotacím od kraje vzniklo – případně kolik a jaké vybavení se pořídilo?

Jednotlivé obce mohou žádat v programu rozvoje venkova, případně přes individuální dotace. V loňském roce byla finančně podpořena jedna žádost obce Novosedly na vybavení ordinace pediatra. Již máme ale avíza z několika obcí, že chtějí žádat i v letošním roce. Nad rámec přímého vybudování ordinace ale byla podpořena např. rekonstrukce příjezdové cesty v Bučovicích k základně ZZS JMK, případně obec Miroslav, která vybudovala garážové stání pro sanitku. Nepřímo se také samozřejmě snažíme zkvalitňovat životní podmínky v odlehlejších obcích tak, aby byly pro obyvatele, a tedy i lékaře, atraktivní.

Plánujete na letošní rok nějaké projekty zaměřené na zlepšení osvěty obyvatel ohledně prevence?

Ano, na tuto aktivitu máme v rozpočtu vyčleněné finanční prostředky. V současné době připravujeme konkrétní podobu společně se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Zřejmě se bude jednat o „Dny zdraví“ v jednotlivých okresech, případně nějakou obecnou informační kampaň. Dále máme vyčleněny finanční prostředky v rámci dotačního programu pro jiné subjekty, které se prevencí zaobírají.

Otevřít článek