Průzkum: Téma legalizace konopí výrazně ovlivňuje voličské preference

2 weeks ago

Voliči největších vládních stran jsou většinově nakloněni legislativním změnám na cestě k legální dostupnosti konopí, otázky legalizace zároveň mohou mít zásadní vliv na přízeň voličů jednotlivých stran, ukazuje poslední průzkumu agentury STEM/MARK. Navrhované změny, včetně vzniku přísně regulovaného trhu, mají podporu velké části odborné veřejnosti.

Rok 2023 byl díky zavedení regulovaného trhu rokem významných kroků. Navrhované změny mají podporu velké části odborné veřejnosti, proces však nyní vlivem opatrného přístupu některých politiků stagnuje. Návrh zákona, jehož autorem je protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, je připraven v několika variantách. Ty zahrnují legalizaci samopěstování konopí, vznik speciálních klubů pro jeho rekreační užívání či větší zpřístupnění léčebného konopí. Je zvažována i varianta licencovaného prodeje v obchodech přístupných dospělým osobám. „Vznik přísně regulovaného trhu je součástí plánu boje proti závislostem, který letos začátkem dubna schválila vláda a který zahrnuje také posílení prevence a léčby závislostí nebo vyšší zdanění návykových látek,“ popsal Jindřich Vobořil.

Krom odborníků vnímá potřebu změny i laická veřejnost. Mimo jiné na to poukázaly i výsledky nedávného průzkumu výzkumné agentury STEM/MARK, který se věnoval vlivu vývoje legislativního procesu legalizace konopí na preference voličů. Šetření se zúčastnili voliči ODS a Pirátů. Průzkum ukázal, že téma dekriminalizace či rozumná úprava zákona ohledně konopí celkově veřejnost zajímá a měla by jednoznačně pozitivní vliv na přízeň potenciálních voličů. Z voličů ODS uvedlo 45 % dotázaných, že by je takový krok utvrdil v podpoře ODS, na druhou stranu jen 4 % by to od podpory ODS odradilo. Pro voliče Pirátů je nová legislativa ještě o něco významnější, 56 % oslovených potenciálních voličů Pirátů kvituje prosazení legislativních změn, a hlavně by je utvrdilo v podpoře této strany, zatímco pouze 3 % se k problematice staví záporně a Piráti by tím jejich hlas ztratili.

Regulace místo represe

Ilegalita konopí, která by měla chránit veřejné zdraví a zvyšovat bezpečnost společnosti, dělá naprostý opak, míní většina expertů. „Důkazem selhání represe je fakt, že nedokáže omezit masivní černý trh. Konopí je v ČR dle dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nejpopulárnější drogou a zkušenosti s ním má téměř 40 procent dospělé populace a bohužel i stejný počet mladistvých. Dalším negativem prohibiční politiky je nárůst organizovaného zločinu spojeného s konopím, obdobně jako v případě prohibice v USA ve dvacátých letech minulého století,“ komentoval stávající situaci Petr Pleva z Think tanku racionální politiky závislostí.

Vhodnější způsoby regulace jsou podle něj logickým vyústěním situace. „Přísná regulace, která nastaví parametry pro obsah kontaminujících látek, omezí maximální koncentraci psychoaktivního THC a zavede věkové omezení dostupnosti, může přinášet výrazné zdravotní benefity. Díky zavedení legálního trhu dojde k omezení nelegálního prodeje a pěstování konopí a sníží se i s ním spojená kriminalita,“ dodal Pleva.

Minulý týden byl Národním koordinátorem veřejnosti představen minimální model regulované dostupnosti konopí, který umožňuje samopěstování konopí pro rekreační účely, a to jako model, který je v současné době politicky průchozí. Přesto, že se jedná o krok správným směrem, lze na základě výzkumů veřejného mínění pochybovat, že pro mnohé voliče vládních stran bude tento krok dostačující.

Otevřít článek