Reformu nemocnic v Německu brzdí neúspěšná jednání vlád

3 weeks ago

Klíčová reforma, která se výrazně promítne do fungování německého zdravotnického systému, se zadrhává. Zákon, který nastavuje základní parametry reformy nemocniční sítě, totiž stále nebyl schválen německým parlamentem. Důvodem je dosud nenalezený kompromis mezi spolkovou vládou a vládami jednotlivých spolkových zemí na tom, jak takzvaný zákon o transparentnosti bude nakonec vypadat. Kabinety spolkových zemí si stěžují na nedostatek dialogu a ignorování požadavků, které spolkové země vůči spolkové vládě mají, uvádí odborný deník Deutsches Ärzteblatt.

V otázce německé nemocniční reformy nedošlo k žádnému pokroku a klíčový zákon o transparentnosti nemocnic tak dosud nebyl schválen horní komorou spolkového parlamentu. Důvodem je, že mediační výbor, kde o zmíněném zákonu mají jednat spolková vláda se zástupci vlád jednotlivých spolkových zemí, se zatím nesešel. Přesněji řečeno, ani jedna ze stran není ochotna slevit ze svých pozic.

Spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach (SPD) chce prosadit zákon o transparentnosti nemocnic jako první stavební kámen reformy nemocnic. Spolkové země se ale obávají o svou plánovací suverenitu a požadují od spolkové vlády krátkodobou finanční pomoc pro své nemocnice. Jinými slovy spolkové země chtějí i nadále o síti svých nemocnic rozhodovat, ale zároveň chtějí z centrálního rozpočtu více peněz. A to se pochopitelně nelíbí spolkovému ministru zdravotnictví, respektive celé spolkové vládě.

Výzva ministru Lauterbachovi

Situace došla tak daleko, že ministr zdravotnictví Severního Porýní-Vestfálska Karl-Josef Laumann (CDU) vyzval Karla Lauterbacha dopisem jménem všech spolkových zemí, kde vládne CDU, k dialogu. Ovšem nikoli bez zdůraznění svých požadavků, jak uvedl odborný deník Deutsches Ärzteblatt, který má dopis k dispozici.

Reforma nemocniční sítě, která je fakticky reformou financování německých nemocnic, má zcela zásadní význam pro dlouhodobou finanční udržitelnost nemocniční lůžkové péče v Německu. „Každému je jasné, jak složitá je současná situace v nemocnicích,“ cituje Deutsches Ärzteblatt z Laumannova dopisu.

„Čas je proto velice vzácný a je důležité, abychom společně nepromarnili příležitost zahájit takovou reformu nemocnic, která bude přínosem pro naši nemocniční infrastrukturu, pro lidi, kteří v nemocnicích pracují, ale především pro pacienty,“ píše dále Laumann Lauterbachovi. A vyzývá k dialogu. Podle Laumanna totiž pacienti i nemocnice na reformu čekají již dost dlouho a očekávají od ní, že německou nemocniční síť připraví na budoucnost.

Laumann se dále odvolává na občany, kteří podle něho nechápou, že spolková vláda a vlády spolkových zemí dosud nebyly schopny takto důležitou reformu zahájit. Šéf zdravotnického rezortu v Severním Porýní-Vestfálsku považuje za politováníhodné, že podmínkou další společné práce na zákonu o zkvalitnění nemocniční péče by mělo být schválení zákona o transparentnosti nemocnic. Tím se podle něho vše zbytečně blokuje.

Jde o čas a o peníze

Spolkové země, v jejichž vládách zasedá CDU, očekávají, že plánování nemocniční sítě zůstane alespoň z části v kompetenci spolkových zemí, respektive že z jejich plánů bude vycházet samo plánování nemocnic na celonárodní úrovni.

Laumann také vyjádřil obavu o to, jak a kdy se nastaví systém, který bude nově vypočítávat hodnotu základního případu, na jehož základě se bude odvíjet tok financí směrem k jednotlivým nemocnicím. Podle něho prý není jasně, jaké dodatečné zdroje nový systém nemocnicím zajistí. Laumann zároveň vnímá jako nedostatečnou finanční pomoc spolkové vlády směrem k nemocnicím do chvíle, než se na nový systém financování v rámci reformy „najede“.

A konečně znovu apeloval, že jde o čas. Už jen proto, že je nyní velmi málo pravděpodobné, že by se mediační výbor k příslušnému zákonu sešel ještě před příštím zasedáním Spolkové rady (horní komora německého parlamentu), které se koná 2. února. Roste tedy riziko, že zákon o transparentnosti nemocnic stále nebude schválen.

Otevřít článek