Rozhodnutí by měla vycházet z odborné diskuse, nikoli od politiků

3 weeks ago
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, je iniciátorem a spoluautorem unikátního dispečinku, který monitoruje volné kapacity systému intenzivní péče v České republice. (rubrika: Rozhovory, autor: miš, zdroj: MT)
Otevřít článek