Seminář 13 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

2 weeks ago
Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17.8.2020)
Otevřít článek