Snižováním rizik u závislostí k lepšímu populačnímu zdraví

2 weeks ago

Vládní Akční plán politiky v oblasti závislostí na léta 2023 až 2025 počítá s přístupem snižování rizik. Vláda si od toho slibuje mimo jiné snížení negativních dopadů kouření na populační zdraví. Zdravotnickému deníku to řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Politiku snižování rizik popsal i v oblastech alkoholu a hazardu.

V letošním roce vás čeká implementace akčních plánů. Jak bude probíhat?

U každé aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023 – 2025 (díle zkráceně AP) je stanoven gestor a spolupracující instituce. Samozřejmě jsme prostřednictvím poradních orgánů v kontaktu se všemi relevantními aktéry a apelujeme na implementaci aktivit, za které jsou odpovědní. Já osobně, stejně jako kolegové z Odboru protidrogové politiky, pracujeme na realizaci aktivit. Již nyní plánuji řadu bilaterálních setkání k realizaci některých těchto aktivit. V letošním roce nás také čeká průběžné hodnocení AP, kde uvidíme, které oblasti se daří realizovat a kde je potřeba zvýšit úsilí k naplnění cílů AP.

S čím přijdete v oblasti alkoholu?

Co se týče alkoholu, je podle informací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti jeho spotřeba v ČR dlouhodobě vysoká a podíl osob vykazujících známky rizikového a škodlivého pití alkoholu se dlouhodobě zvyšuje.
Jak asi víte, celý AP je postaven na filozofii harm reduction přístupu, tedy přístupu snižování škod a rizik. Cílem je tedy v celé politice závislostí podporovat regulovanou politiku, která přináší výrazné snížení nákladů na trestněprávní prosazování prohibice.

V oblasti zdanění alkoholických nápojů by, na základě analýzy možností legislativních změn současného systému spotřebního zdanění alkoholických nápojů, mělo být cílem hledání nástrojů, které budou zohledňovat rizikovost alkoholických nápojů podle obsahu etanolu v nápoji, případně zavádět minimální cenu za jednotku alkoholu a navazovat míru zdanění na výši inflace. V kontextu otevření diskuze a následné analýzy možnosti zavedení nenulové daňové sazby pro tiché víno lze prosazovat podporu půdního fondu pro domácí produkci vína z výběru této daně. Případné zavedení spotřební daně na tiché víno může zvýšit výnos z daní až o dvě miliardy korun ročně – podle odhadů CEVRO institutu. V rámci konsolidačního balíčku se bohužel nepovedlo prosadit zavedení daně na tiché víno. Nadále se však budu snažit o otevření této diskuse a následnou změnu zdanění.

Mým cílem je rovněž nadále usilovat o navýšení finančních prostředků na politiku v oblasti závislostí, které by mimo jiné umožnilo adekvátně zajistit síť adiktologických služeb a intervencí, a to zejména pro osoby rizikově užívající alkohol, ale rovněž tabákové a nikotinové výrobky, a podpořit také inovativní přístupy v oblasti snižování škod, jako jsou například programy kontrolované spotřeby a programy kontrolovaného podávání alkoholu, které jsou již aktuálně v některých službách v ČR poskytovány a jinde se připravují.

Co se myslí návrhy diferencujících opatření u tabáku?

Návrhem se myslí legislativní rámec zvýhodňující méně rizikové alternativy tabákových a nikotinových výrobků (zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky), což by mohlo vést k motivaci kuřáků klasických cigaret a tabákových výrobků k přechodu na méně rizikové alternativy a snížení dopadů kouření na populační zdraví v ČR. Tímto je myšleno rovněž daňové nastavení, které bude vhodně nastavovat daně (cenu) alternativních tabákových a nikotinových výrobků ve vztahu k ceně tabákových výrobků určených ke kouření, a tak i ekonomicky motivovat kuřáky k přechodu na méně rizikové alternativy kouření. Zároveň je také třeba myslet na ochranu rizikových skupin, jako jsou děti nebo dospívající, a omezit dostupnost méně rizikových alternativ tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků osobám mladším 18 let.

Jaké konkrétní opatření plánujete v oblasti hazardu?

V oblasti hazardního hraní je nutné vytvořit prostředí a nástroje lépe kontrolující rizika hazardních her s vysokým rizikem rozvoje problémového hráčství, zejména v případě on-line hazardních a technických her. Zároveň je potřeba zvýšit dostupnost služeb pro hazardní hráče a posílit preventivní programy. V oblasti hazardních her by bylo vhodné nastavit systém zdanění her podle jejich rizikovosti, a to i rozlišením výše sazby daně podle rizikovosti her, přičemž podstatným faktorem není jen typ nebo druh hry, ale především to, zda se daná hra provozuje v prostředí land-based, tedy kamenné provozovny, nebo on-line. Z výnosu daně z hazardních her je potřeba podporovat aktivity v oblasti prevence hazardního hraní a léčby problémového hráčství.

Liší se přístup u alkoholu, tabáku a hazardu z hlediska míry restrikce a rizikovosti?

V současném nastavení se přístup liší. Například v oblasti míry regulace reklamy zmíněných industrií má alkohol a hazard nastaven méně přísná kritéria pro reklamu než nikotinové výrobky. Reklama na tabák je de facto zakázána s určitými výjimkami, přičemž reklama na alkohol a hazard je povolena za splnění určitých podmínek. To samé lze uvést u sponzoringu, kde například sázkové kanceláře sponzorují sportovní týmy, nejvyšší fotbalová liga v ČR dokonce nese název „Fortuna liga“. Sponzoring u tabáku je naopak zakázán.

V oblasti zdanění se přístup též liší, protože například alkohol je méně daňově zatížen než tabákové výrobky. Každopádně stále platí, že nastavení regulace jednotlivých druhů legálních návykových látek/výrobků by mělo zohledňovat míru jejich škodlivosti a rizikovosti pro společnost.

Otevřít článek