Trh se vzácnými léky do pěti let stoupne o polovinu

3 weeks ago

Zatímco světla mediálních ramp se soustředí na rychle rostoucí trh s léky proti nadváze a obezitě, mimo hlavní pozornost se do popředí pomalu ale jistě dere jiný farmaceutický byznys. Trh s léky na vzácné choroby se má během pěti let zvětšit nejméně o polovinu. Hlavně díky mimořádně vysokým cenám léčivých přípravků. Globální objem tohoto trhu se za poslední dekádu zvětšoval v průměru o 11 procent ročně, uvádí odborný portál Fiercepharma.com s odkazem na zprávu analytické společnosti Evaluate.

Objem celosvětových tržeb na trhu s léky pro léčbu vzácných onemocnění již poměrně dlouhou dobu zaznamenává solidní růst. Podle aktuální studie poradenské a analytické společnosti Evaluate však tento typ léčivých přípravků do určité míry „ztrácí jiskru“.

Význam nákladných terapií

Pod tímto pojmem si však nepředstavujme obrat růstového trendu trhu. V příštích pěti letech bude jen docházet ke snížení tempa, jakým globální trh s léky pro léčbu vzácných chorob roste. Zatímco v poslední dekádě se průměrné roční tempo růstu globálních tržeb pohybovalo kolem 11 procent, v příštích pěti letech půjde spíše o tempa jednociferná.

Přesto se má objem tohoto trhu do konce roku 2028 zvětšit přibližně o polovinu. V roce 2023 globální tržby dosáhly kolem 185 miliard dolarů, o pět let později už to má být až 270 miliard dolarů (v přepočtu 4,35, respektive 6,34 bilionu korun).

Zpomalení růstu tržeb bude mít podle společnosti Evaluate několik příčin. Tou nejvýznamnější však bude tlak na snižování ceny léků pro léčbu vzácných onemocnění. Zatímco dnes se roční náklady jedné terapie pohybují běžně v řádech statisíců dolarů (několika desítek milionů korun), během let by se cena měla snižovat s tím, jak systémy zdravotního pojištění budou hledat úspory ve svých nákladech. A výrobci takových léků budou vystaveni tlaku veřejnosti, která vysokou cenu takových přípravků vnímá velmi citlivě.

Deset přípravků vygeneruje čtvrtinu tržeb

Snižování tempa růstu globálních tržeb z těchto druhů léků je však podle společnosti Evaluate relativní. „Jak celkový trh s léky na předpis stále roste, poroste i objem výdajů na léky proti vzácným chorobám,“ uvedl pro portál Fiercepharma Daniel Chancellor, jeden z analytiků společnosti Evaluate.

Do konce roku 2028 téměř čtvrtinu veškerých tržeb z prodeje léků proti vzácným onemocněním zajistí jen asi deset přípravků. Mezi ně bude patřit například lék Darzalex od společnosti Johnson & Johnson, který se používá k léčbě mnohočetného myelomu, lék Trikafta od společnosti Vertex k léčbě cystické fibrózy nebo přípravek Hemlibra od společnosti Roche, kterým se léčí hemofilie typu A.

Na druhé straně jsou léky, jejichž význam z hlediska tržeb slábne. A některé se již z top deseti léků musely odporoučet. Mezi takové patří například onkologický lék Imbruvica od společnosti AbbVie nebo Vyvgart od společnosti Argenx, který se podává jako přídatná léčba ke standardní léčbě dospělých pacientů s generalizovanou myasthenia gravis (gMG), jež mají pozitivní nález protilátek proti acetylcholinovým receptorům.

Vzácné choroby ve stínu obezity

Léčivé přípravky pro léčbu vzácných onemocnění zůstávají ve stínu komerčně úspěšnějších léků. V posledních několika málo letech se pozornost soustředí zejména na látky, jež pomáhají léčit obezit a nadváhu. Jedná se především o léky jako Wegovy a Ozempic od dánské společnosti Novo Nordisk nebo lék Mounjaro od americké společnosti Eli Lilly.

Právě trh s léky proti nadváze a obezitě má v příštích letech vykázat obrovskou dynamiku. Obezita je totiž něco jako novodobá epidemie, která postihuje celý ekonomicky rozvinutý svět. Je tedy prakticky jisté, že poptávka po léčivech, jež dokáží zásadně redukovat hmotnost, poroste. Podle různých odhadů by globální trh s těmito druhy léků mohl do konce dekády dosáhnout objemu 100 miliard dolarů.

Otevřít článek