Troch: Vyrovnané hospodaření je prioritou ministerstva

6 days ago

Vyrovnané hospodaření je pro ministerstvo zdravotnictví prioritou pro úhrady v roce 2025. Pro Zdravotnický deník to uvedl ředitel odboru regulace cen a úhrad ministerstva zdravotnictví Tomáš Troch. Ministerstvo chce zajistit finanční udržitelnost a dlouhodobou odolnost systému, proto by finanční zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven neměly klesnout pod 10 procent nákladů.

Pokud by byla na fondech zdravotních pojišťoven v příštím roce nižší úroveň zůstatků než je 10 procent, mohlo by v případě ekonomické krize dojít k ohrožení likvidity zdravotních pojišťoven, což by ovlivnilo dostupnost péče pro pacienty. V reakci na usnesení vlády, které ukládá ministru Válkovi zajistit vyrovnaný rozpočet veřejného zdravotního pojištění, to uvedl Tomáš Troch. Sám se domnívá, že vyrovnaný rozpočet na příští rok dosažitelný je, protože odhadovaný růst příjmů do zdravotnictví by měl být dostatečný. Velmi však záleží na tom, jak se k situaci postaví zdravotní pojišťovny.

„Tento cíl byl vyhlášen jako priorita ministerstva pro dohodovací řízení. Ministerstvo tudíž očekává, že zdravotní pojišťovny se s poskytovateli zdravotní péče dohodnou na takovém nastavení úhrad jednotlivých segmentů, které bude respektovat tuto prioritu. V případě nedohody pak musíme využít nástroje úhradové vyhlášky,“ okomentoval pro Zdravotnický deník Troch.

Usnesení vlády, které ovlivní financování zdravotnictví v příštím roce včetně dohodovacího řízení a přípravy úhradové vyhlášky, bylo přijato v rámci schvalování Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2025–2027 a Konvergenčního programu České republiky, více jsme psali zde. Ministr zdravotnictví musí do konce října letošního roku vydat vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výši úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2025 tak, aby umožnila vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění.

Otevřít článek