Vláda uložila Válkovi, aby zajistil vyrovnaný rozpočet

1 week ago

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by měl úhradovou vyhláškou zajistit vyrovnaný rozpočet veřejného zdravotního pojištění na příští rok. Vyplývá to z usnesení vlády z 24. dubna, které má Zdravotnický deník k dispozici. Bez navýšení přísunu peněz do zdravotnictví ale není za podmínky vyrovnaného rozpočtu možné udržet alespoň současnou dostupnost a kvalitu zdravotní péče, domnívá se ředitel Value Outcomes Tomáš Doležal.

Usnesení vlády, které zásadně ovlivní podmínky financování zdravotnictví v příštím roce včetně dohodovacího řízení a přípravy úhradové vyhlášky, bylo přijato v rámci schvalování Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2025–2027 a Konvergenčního programu České republiky. Vláda v něm ukládá: „místopředsedovi vlády a ministru zdravotnictví vydat do 31. října 2024 vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2025 v takovém znění, které umožní vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2025.“

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky vychází z právního rámce zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tato strategie je založena na makroekonomických a fiskálních predikcích, které hodnotí Výbor pro rozpočtové prognózy, jenž spadá pod ministerstvo financí. Klíčovými výstupy jsou závazné výdajové limity státního rozpočtu a státních fondů, které Národní rozpočtová rada posuzuje z hlediska souladu s platnými zákony a prováděcími metodikami.

Pro výdajový rámec na následující tři roky je klíčová prognóza makroekonomického vývoje, stejně jako příjmů veřejných institucí. Ty byly v dubnu posouzeny Výborem pro rozpočtové prognózy, který je vyhodnotil jako realistické.

Od 1. ledna 2024 se poprvé uplatnila automatická valorizace platby za státní pojištěnce. Do zvýšení vyměřovacího základu se promítl pouze růst spotřebitelských cen a nikoli růst reálné mzdy, ovšem celkové zvýšení dosahovalo 9,7 %. Měsíční vyměřovací základ tak činí 15 440 Kč, čímž platba za jednoho pojištěnce vzrostla z částky 1 900 korun na 2 085 korun za měsíc. V roce 2025 by se mělo podle predikce ministerstva financí jednat o částku 2 139 korun měsíčně.

Zdroj: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2025 až 2027, MF

Doležal: Omezování financí bude mít oběti

Pokud neznáme výsledky dohodovacího řízení pro rok 2025, je velmi obtížné predikovat, zda půjde vyrovnaného rozpočtu veřejného zdravotního pojištění na příští rok vůbec dosáhnout. Myslí si to ředitel společnosti Value Outcomes Tomáš Doležal, který se zabývá zdravotně-ekonomickými analýzami.

„Je to čistě politická otázka, zda je ministr zdravotnictví a financí ochoten navyšovat platby za státní pojištěnce, kteří čerpají 80 procent nákladů zdravotního systému. Při neochotě zavádět finanční spoluúčast nebo budovat systém komerčního připojištění ale půjde o jediný způsob, jak udržet alespoň současnou dostupnost a kvalitu zdravotní péče,“ doplňuje Doležal.

Omezováním tempa navyšování finančních prostředků do zdravotnictví podle Doležala mohou zcela jistě utrpět nové technologie a inovativní léky. Dalšími oběťmi mohou být cíle restrukturalizovat systém směrem k vyšší kvalitě a systematická finanční podpora prevence.

Otevřít článek