Změna zákona o zdravotním pojištění bude provedena MZd s cílem dodržet evropskou legislativu

2 weeks ago
MZd navrhuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění s cílem zajistit soulad s evropskou legislativou ...
Otevřít článek